Artiste School

Artiste School thuộc Trung tâm Văn học Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Center for Arts and Literality – được thành lập theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân Thành phố tại Công văn số 3877/UBND-VX ngày 22/6/2017 và Quyết định thành lập số 24/QĐ-VHNT ngày 23/6/2017 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường có các chức năng chính:

  • Đào tạo các loại hình nghệ thuật.
  • Tổ chức các hoạt động nghệ thuật
  • Hợp tác và giao lưu quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật

Nghệ thuật truyền thống dân tộc

Âm nhạc dân tộc cũng như lời ru của mẹ, nó thấm vào mỗi người lúc nào không hay nếu thường xuyên được nghe, được hát và sẽ trở thành một thói quen, một phần cơ thể . Đã có nhiều cuộc hội thảo đưa ra ý kiến nên tăng cường dạy nhạc truyền thống ở các trường tiểu học và trung học nhưng cho đến nay tất cả vẫn chỉ là ý kiến, có hay chăng việc thực hiện cũng mới chỉ là thể nghiệm để đánh giá.

Hãy thử nhìn vào chương trình âm nhạc ở tiểu học, mỗi khối lớp học khoảng 10 bài hát trong một năm học nhưng chỉ có 2, 3 bài dân ca. Trong khoảng 10 bài dân ca học ở chương trình tiểu học chỉ có một bài dân ca Bắc bộ là Cò lả được học ở lớp 4; 2 bài dân ca Nam bộ là Lý cây xanh, Bắc kim thang được học ở lớp 1 và 2… [Xem thêm]

CƠ HỘI LỚN CHO HỌC VIÊN ARTISTE

ARTISTE SCHOOL MANG ĐẾN CHO HỌC VIÊN GIÁ TRỊ GÌ?

Artiste School luôn nỗ lực mang đến những giá trị tốt nhất về kiến thức nghệ thuật cho học viên của mình. 

TIÊU ĐIỂM ARTISTE

Cùng xem lại những hoạt động của Artiste School trong tháng qua

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU

VIDEO TỔNG KẾT

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ Giảng viên và CTV của Artiste xuất thân từ các Nhạc viện và Học viện Nghệ thuật hàng đầu ở Việt Nam, được đào tạo bài bản tại Pháp và Châu Âu, với kinh nghiệm nghề nghiệp, năng lực chuyên môn vững vàng và kỹ năng truyền thụ thân thiện, hiệu quả. 

Artiest School được điều hành trực tiếp bởi PGS. TS Văn Thị Minh Hương (Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Tp. HCM, Nguyên Giám đốc Nhạc viện Tp. HCM) và ThS. Mai Thanh Sơn (Trưởng phòng đối ngoại Nhạc viên Tp. HCM)

GIÁO VIÊN NGHỆ THUẬT PHƯƠNG TÂY

GIÁO VIÊN NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG

ĐỐI TÁC – THÀNH VIÊN

Các đối tác và thành viên chính của chúng tôi tại Artiste School